Obsługa prawna przy rejestracji spółki
Sie28

Obsługa prawna przy rejestracji spółki

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych wyróżniamy następujące rodzaje spółek: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Każda z wymienionych form prowadzenia działalności gospodarczej wymaga dopełnienia określonych czynności w celu jej rejestracji. Niejednokrotnie procedura ta może okazać się na tyle skomplikowana, że najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z...

Przejdź do artykułu